Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт: Байгууллагын танилцуулга Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл Албан хүсэлт Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн…

Цааш нь Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

Ажлын байрны зар 7

Ажлын байрны нэр Ерөнхий их эмч Байгуулага , тасаг нэгж Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын  эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан…

Цааш нь Ажлын байрны зар 7

Ажлын байрны зар 5

Ажлын байрны зар Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч Байгууллага тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг Энэрэл өрхийн эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үүрэг Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ…

Цааш нь Ажлын байрны зар 5

Ажлын байрны зар 4

Ажлын байрны зар Ерөнхий мэргэжлийн эмч Байгууллага тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сумын эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үүрэг Сумын хүн амд  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг…

Цааш нь Ажлын байрны зар 4

Ажлын байрны зар 3

Ажлын байрны зар Орчны эрүүл мэнд хариуцсан эмч Байгууллага тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар Гүйцэтгэх үүрэг Орчны эрүүл мэндийн чигэлээрх үйл ажиллагааг зохион…

Цааш нь Ажлын байрны зар 3

Ажлын байрны зар 2

Ажлын байрны зар Хүүхэд, Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн тусламж хариуцсан эмч Байгууллага тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар Гүйцэтгэх үүрэг Хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл…

Цааш нь Ажлын байрны зар 2

Ажлын байрны зар

Ажлын байрны зар Халдварт бус өвчин, үндэсний хөтөлбөр хариуцсан эмч Байгууллага тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг Эрүүл мэндийн газар Гүйцэтгэх үүрэг Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй…

Цааш нь Ажлын байрны зар

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Ажлын байрны нэр Лаборант Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Лабораторийн тусламж, үйлчилгээ  Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 Орон…

Цааш нь АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Ажлын байрны нэр Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний сувилагч Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ,…

Цааш нь АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Ажлын байрны нэр Уламжлалтын их эмч Байгууллага, тасаг нэгж Сүхбаатар аймаг, Халзан сум, Эрүүл мэндийн төв Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Албан…

Цааш нь АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР