Танилцуулга

Адъяасүрэн Азжаргал
@mail.mn

Эрүүл мэндийг дэмжих, хамт олон салбар хоорондын оролцоо, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Хоролгарав Батцэцэг
@mail.mn

Дархлаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Усан-Эх Энх-Амгалан
@mail.mn

Эрдэнэцогт Сувд-Эрдэнэ
@mail.mn

Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Бат-Эрдэнэ Булагмаа
@mail.mn

Дархлаажуулалт хариуцсан эмч

Батсүх Золзаяа
@mail.mn

Амьсгалын замын болон гэдэсний халдварын тандалт сэргийлэлтийн  эмч

Цэвэгсүрэн Жаргалсайхан
@mail.mn

Биеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Мөнхбат Мөнхгэрэл
@mail.mn

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Бүрэнцэцэг Отгонжаргал
@mail.mn

Халдварт бус өвчний сэргийлэлт хяналт, хавдрын эрт илрүүлэг, 

үндэсний хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн