Хүний нөөц

Гүрдоржийн  Тамираа

Гүрдоржийн Тамираа Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хангалт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Утас: 88078779 е-майл хаяг: [email protected]

Мэргэжил: Хүн ам зүйч, эдийн засагч
Боловсрол:
2003 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Хүн ам зүйч, эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн
2010 онд Хүмүүнлэгийн их сургуулийн Эрдмийн сургуульд Бизнесийн удирлагын магистрын зэрэг хамгаалсан.
2017 онд АШУҮИС-ийн Мэргэжил дээшлүүлэх институт Эрүүл мэндийн удирдлага чиглэлээр мэргэшсэн.
Зэрэг дэв: Дэс түшмэлийн тэргүүн зэрэг

Гавьяа шагнал

2006 онд Аймгийн Засаг даргын Жуух бичиг 
2010 онд ЭМЯ-ны Жуух бичиг
2010 онд ЭМГ-ын “Шилдэг мэргэжилтэн”
2013 онд ОБЕГ-ын Баярын бичиг
2015 онд Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан
Ажил эрхлэлт:
2004 оноос ЭМГ-т Хүний нөөцийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.