Танилцуулга

Онгойбор Баярбаатар
****@yahoo.com

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Шар Жадамба
****@yahoo.com

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит, хуулийн зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Уламбаяр Энхчимэг
****@yahoo.com

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

Б.Болор-Эрдэнэ
****@yahoo.com

Статистик бүртгэл мэдээллийн мэргэжилтэн

Х.Мөнгөнцэцэг
****@yahoo.com

Үйлчлэгч

Норовсүрэн Нямгэрэл
****@yahoo.com

Статистик бүртгэл мэдээллийн ахлах  мэргэжилтэн

 

Норовсүрэн Нямгэрэл
****@yahoo.com

Нийгмийн асуудал, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Жамсран Оюунзул
****@yahoo.com

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Баасандорж
****@yahoo.com

Сэтгэл зүйч

Оюунцэцэг
****@yahoo.com

Үйлчлэгч

Гүрдорж Тамир
****@yahoo.com

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

 

 

Жаргалсайхан Эрдэнэсайхан
****@yahoo.com

Мэдээллийн технологи, телемедицин, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Жаргалсайхан Оюунтуяа
****@yahoo.com

Нярав

Баярсайхан
****@yahoo.com

Үйлчлэгч

Дашзэвэг Отгончимэг
****@yahoo.com

Угтах үйлчилгээний ажилтан