Өргөдөл гомдол

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх мэргэжилтэн

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх мэргэжилтэн

Албан тушаал:Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит, хуулийн зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88659798

email:[email protected]

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан

Албан тушаал: Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Утас: 89330223

email: [email protected]

Өргөдөл гомдол хүлээн авах цагийн хуваарь

Ажлын цаг: 08:00 -17:00

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах мөн өргөдөл гомдлын бүртгэл, зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө. Өргөдөлд заасан асуудлыг судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.